Terugzendingen


Download hier het modelformulier voor herroeping.

Terugzendingen

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Download hier het modelformulier voor herroeping.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De te retourneren producten dienen naar het onderstaande adres te worden teruggestuurd:

Optiphar (Dermatheek BVBA)
Antwerpseweg 81 B
2440 Geel
België

U kunt de goederen ook kosteloos retourneren door ze te overhandigen in een van onze vestigingen op de volgende adressen:

  • Antwerpseweg 81 B, 2440 Geel
  • Dr. Van de Perrestraat 142, 2440 Geel
  • Veldstraat 21, 2450 Meerhout
  • Augustijnenlaan 91, 2200 Herentals

Uitsluiting terugzendingen

Opgelet. De uitoefening van het herroepingsrecht wat geneesmiddelen en medische hulpmiddelen betreft, is enkel mogelijk voordat dezen worden verzonden.

De consument kan het herroepingsrecht bovendien niet uitoefenen voor:

  • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
Optiphar, uw online apotheek

Voor advies of hulp, contacteer ons

Gratis thuislevering
vanaf €49 (BE & NL)
Discrete omgang
met uw bestelling
Schrijf u hier in voor nieuws, kortingen en promoties:
Betaalmogelijkheden
Snelle levering door