Naar de startpagina

Terugzendingen


Download hier het modelformulier voor herroeping.

Terugzendingen

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Download hier het modelformulier voor herroeping.

Het risico op verlies of schade aan een retourzending ligt bij de consument die het pakket terugstuurt tot op het moment dat de retourzending is bezorgd aan Optiphar. Er wordt daarom aangeraden om waardevolle zendingen eventueel verzekerd te versturen.


Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Een goede stelregel is dat je een artikel mag testen in zoverre je dat ook in een fysieke winkel zou kunnen doen. 

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of uiterlijk 14 dagen nadat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Je kan wel gebruik maken van ons handige retourportaal om artikelen terug te sturen. De verzendkosten van terugzendingen via het retourportaal bedragen € 4,5. Indien je gebruik maakt van het retourportaal, worden deze verzendkosten in mindering gebracht bij de terugbetaling van je geretourneerde artikel(en).

Stuur goederen steeds terug naar onderstaand adres: 

Optiphar (Dermatheek BVBA)
Antwerpseweg 81 B
2440 Geel
België

Indien het pakket wordt geretourneerd door middel van een weigering bij bezorging of door het pakket niet op te halen bij een afhaallocatie waar het werd geleverd of door het opgeven van een fout adres, wordt bij de terugbetaling €5 in rekening gebracht voor retours vanuit België en Nederland, en €10 voor retours vanuit Frankrijk.

Je kunt de goederen ook kosteloos retourneren door ze te overhandigen in een van onze vestigingen op de volgende adressen:

  • Antwerpseweg 81 B, 2440 Geel
  • Dr. Van de Perrestraat 142, 2440 Geel
  • Veldstraat 21, 2450 Meerhout
  • Augustijnenlaan 91, 2200 Herentals
  • Steenweg op Gierle 245, 2300 Turnhout


Uitsluiting terugzendingen

Opgelet: De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
  • Producten van Skinceuticals